AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Având în vedere:– art. 7,19, 20 și art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare;– art. 1 alin. (1) și art. 66 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul nr. 5.286 din 31.05.2022 întocmit de Direcția de soluționare alternativă a litigiilor,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite prezentul ordin.

https://anpc.ro/